Om kjøreskolen

Velkommen til oss ved Rogstad Trafikkskole Bergen MC Skole AS

Vår kjøreskole har adresse Slettebakksveien 32 – Like ovenfor Brann stadion.
Kjøreskolen har kontortid fra 09.00-16.00. Fredag 08.30-15.30.
 
Telefon: 55 59 85 50
Faks nr.: 55 59 85 51                       

E-post adressen vår er: post@rogstadtrafikkskole.no 

Postadressen vår er:
Rogstad Trafikkskole Bergen Mc Skole AS
Slettebakksveien 32
5093 Bergen

Org. nr.: 946 047 473